Termien häilyvyys jarruttaa coworking-tilojen kasvua - Haastattelussa CBRE
  • REWORK

Termien häilyvyys jarruttaa coworking-tilojen kasvua - Haastattelussa CBRE

Päivitetty: 30o tammi 20192018 oli monella tapaa merkittävä vuosi coworking-tiloille. Keskustelu nousi vahvasti startup-tasolta suurien organisaatioiden johtoryhmiin, ymmärrys tilojen tarjoamista mahdollisuuksista syveni merkittävästi ja jäsenyyksien määrä coworking-tiloissa kasvoi lähes kolmannella [1].


Tommi Ruohonen, Director - CBRE Finland, nostaa menneestä vuodesta esiin coworking-tilojen yleistymisen perinteisissä toimitiloissa:

”Yritysten on erittäin vaikea ennustaa henkilöstölukujaan vuositasolla, jonka vuoksi on tarvetta löytää joustoa toimitiloissa suuntaan jos toiseen. Vuonna 2018 nähtiin jo, että samassa sopimuksessa tarjotaan coworking-aluetta tavallisen tilan lisäksi, jolloin saadaan mukaan kaivattua joustoa. Coworking-konsepti on myös noussut eräänlaiseksi palvelulisäksi, jolla voidaan erottautua; oli se sitten tapahtuma-alue, kuntosali tai hyvinvointia edistäviä ratkaisuja.”


Carl-Mikael Sågbom, Associate Director - CBRE Finland, taas kommentoi vuotta suurien organisaatioiden ja coworking-toimijoiden näkökulmasta:

”2018 oli jopa jonkinlainen Flex Spacen läpimurtovuosi; nyt myös johto puhuu coworkingistä neuvotteluissamme. Ei tietenkään aina, mutta se tuodaan mukaan vaihtoehtona. Myös uusia toimijoita tuli markkinoille merkittävä määrä, tosin kyseessä on nimenomaan yleisesti Flex Space -toimijoita, ei vain aitoa coworkingiä.”


Joskus tuntuu, ettei tarjoajat itsekkään tiedä mitä konseptia ja millaisia asiakkaita he tavoittelevat.

Toimialan huimasta kasvusta huolimatta kehitystä on jarruttanut niin toimijoiden kuin asiakkaiden hämmennys alan käyttämistä termeistä sekä niihin liittyvistä asiakaslupauksista. Kasvua on vaikea muuttaa yksiselitteisiksi luvuiksi, sillä kattotermin ”Coworking” alle tuntuu menevän hyvin erilaisia toimijoita selkeästi eri tarkoitusperin.


”Coworking ei ole kasvamassa yhtä kovaa vauhtia kuin uusien tilojen ilmestyminen markkinoille antaa ymmärtää, sillä osa toimijoista vuokraavat edelleen suuren osan tiloista yksityiskäyttöön, jolloin coworkingin idea jää puolitiehen.” Carl-Mikael jatkaa tarkentamalla vääristymää luvuissa.


”Joskus tuntuu, ettei tarjoajat itsekkään tiedä mitä konseptia ja millaisia asiakkaita he tavoittelevat. Mennään siis raha edellä. Se on ihan järkevää kun kysyntää löytyy, mutta käyttäjäkokemus jää puolitiehen, kun asioita ei olla mietitty loppuun.” Carl-Mikael kannustaa toimialaa kattotermin ”Flex Space” käyttöön, jonka yhteyteen tilat voisivat lisätä tarkennuksen tarjonnastaan.


Kokemuksemme mukaan suomalaiset coworking-tilat voisi pääpiirteittäin lajitella neljään eri kategoriaan: Inkubaattorit, palveltu toimisto, joustotilat sekä aito ja alkuperäinen coworking. Keskenään konseptit eroavat toisistaan merkittävästi ja vastaavat selkeästi erilaisiin tarpeisiin aina ylivuototilasta ja joustavista sopimuksista yhteisöllisyyteen.


Juttu jatkuu sanaston jälkeen.

Esimerkki suomalaisten toimijoiden kategorisoinnista:


Inkubaattorit ovat yleisesti ottaen tiloja, joihin pääsee sisälle hakemuksen kautta, täyttämällä tietyt startup-kriteerit. Sisällä startup saa toimitilan lisäksi kasan tärkeitä kontakteja kasvuun, ilmaisia koulutuksia yrittäjyyteen, sekä käyttöönsä startupin oman maksukyvyn ylittävää teknologiaa/taitotietoa.

Esimerkki: Maria 01


Palveltu toimisto, on matalan kynnyksen uudistus perinteiseen toimistoon. Perinteinen toimisto tai toimistohotelli tarjotaan joustavammalla sopimuksella ja sen yhteyteen liitetään sekä rivityöntekijän, että toimitilasta vastaavan työntekijän, arkea helpottavia palveluita. Elämyksellisyyttä tilassa tarjotaan mm. pienehköllä ”coworking-alueella”, joka rakentuu helposti keittiötä laajentamalla sekä tuomalla tilaan muutamia erilaisia mukavampia työskentelyyn sopivia ratkaisuja.

Esimerkki: Regus


Joustotila, astuu palveltua toimistoa askelta pidemmälle ja laajentaa ”coworking-alueen” merkitystä tilassaan. Joustotila koostuu yhä suurelti pienistä ja keskikokoisista yksityishuoneista, mutta lisäksi löytyy kookas hot desking/coworking -alue, jota puskurina käyttäen yritys voi tarvittaessa jopa kuukausittain vähentää sekä lisätä yritykselle varattuja paikkoja. Coworking-alueen paikkoja myydään myös päiväkohtaisesti yksittäisille työntekijöille, mutta näiden jäsenyyksien määrä jää usein hyvin vähäiseksi.

Esimerkki: Spaces, UMA


Coworking viittaa alunperin tilaan, jossa työtä tehdään yhdessä yli yritysrajojen. Tila on yleensä suurelti avointa hot desking -aluetta, jonka lisäksi löytyy yhteiskäytössä tiloja erilaisiin tarkoituksiin. Pohjimmiltaan tilan toiminta perustuu jäsenten yhteistyöhön.

Esimerkki: Sofia Future Farm


Vaikka nykyinen kattotermi ’Coworking’ onkin vedetty alkuperäisesti coworkingistä, konseptin ydin tuntuu unohtuneen suurimmassa osassa tiloja.


”Coworking ei alunperin ollut suunnattu yrityksille vaan yksilöille. Siellä yhteisö on tärkein sitova tekijä ja palvelut kohdistetaan eri tarpeille, oli kyseessä sitten freelancerina, moniyrityksellisesti, projektipohjaisesti tai yhdelle työnantajalle työskentelevä ammattilainen. Jokainen tuo itsensä sinne kokonaisuutena, ei vain työskentele siellä yksin. Nykyisissä coworking-tiloissa tehdään harvoin työtä yli yritysrajojen” Carl-Mikael lataa.


Suurinta kasvua alalla Tommi ja Carl-Mikael odottavat joustotiloissa sekä suunnatussa avoimuudessa; muunnelmassa alkuperäisestä coworkingistä, jossa organisaatiot avaavat toimitilansa osittain ja suunnatusti kaivatuille kyvyille sekä kumppaneille.


Sosiaalinen puoli tulee lisääntymään, vaikka ei olisi liiketoiminnallista yhteiskehittämisen tarvetta. Selkeä sosiaalinen tarve on olemassa, pienissä ja isoissa firmoissa

”Yrityspuolella tärkeintä tilassa on nyt helppous ja monipaikkaisuus, ei yhteisö. Työntekijän kokemuksen kehittäminen ja työn arjen parantaminen ovat heille asian ytimessä.

Moni asiakas haluaakin coworkingin etuja omiin tiloihin - on syytä kysyä, sulautuuko yritysten oma projekti-tekeminen sekä kumppanityöskentely yhteen coworkingin kanssa. Moni näkee ovien sekä yhteyksien laajemman avaamisen tärkeyden esimerkiksi kumppanien ja uusien kykyjen, startuppien, suuntaan” Tommi tarkentaa.


Saattaa olla, että coworking, siis se aito ja alkuperäinen, kasvaa vielä edustamaan otsikoissa viliseviä valtavia lukuja toimialan koosta, esimerkiksi suunnatun avoimuuden kautta. Tällä hetkellä asiakkaiden mielessä pyörivä sekava kuva Flex Spacesta ei kuitenkaan tule hyödyttämään alaa tulevaisuudessakaan. Inkubaattorit, palvellut toimistot sekä joustotilat olisikin syytä nostaa omiksi nimiksiin ja irrottaa coworking-termistä.


Esimerkiksi WeWork:n luoma kuva Flex Space toimijoista suurien organisaatioiden yritysratkaisuna johtaa harhaan asiakkaita, jotka etsivät yhteisöllistä tilaa yksinäiseen työskentelyyn. Freelancer- ja projektityö alalla kuin alalla on nousussa ja vaikuttaa vahvasti tilojen kysyntään nimenomaan sosiaalisuuden muodossa.


”Sosiaalinen puoli tulee lisääntymään, vaikka ei olisi liiketoiminnallista yhteiskehittämisen tarvetta. Selkeä sosiaalinen tarve on olemassa, pienissä ja isoissa firmoissa” Tommi kuvaa alan kehitystä.


”Yritykset palkkaavat tiimeihinsä yhä monipuolisempia ihmisiä eri taustoilla, sillä diversiteetillä saadaan enemmän aikaiseksi.” Car-Mikael jatkaa.'


Loppuun Tommi nostaa esiin koko toimialan ja tekemisen ytimen: "Yhä useammat haluavat vaihtelua ja enemmän vapautta työpäivään. Siilot ja sooloilut ovat yhä haaste firmoille, halutaan yhä enemmän yksilötyöstä tiimityöhön ja yhdessä tekemiseen. Samalla, kun halutaan siirtyä joustavampiin ja monipuolisempiin tilaratkaisuihin, olisi hyvä tarjota tällaisia yhdessä tekemisen mahdollisuuksia myöskin oman tilan ulkopuolella.”


Selkeä tarve monipuolisille tiloille sekä laajalle skaalalle vaihtoehtoja on näkynyt myös Coworking Helsinki -projektissa, kuin myös asiakkaan sekä tomijoiden epäselvyys tavoitteista.

Selkeytetyt termit sekä kattavampi kuva monipuolisesta tarjonnasta hyödyttäisi koko alaa ja toisi kaivattua paineen purkua perinteisen toimistotilan hupenevaan kysyntään.

291 katselukertaa
Nouse asiantuntijasta muutosjohtajaksi!

Muutos ei ole sanoja vaan esimerkillä johtamista. Tehtävämme on välittää edelläkävijoiden esimerkkejä yhteisöllemme. Sisäpiiriläisenä olet tärkeä osa edelläkävijäyhteisöämme!

Minulle on ajankohtaista...

©2020 by HUB13

  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon

#tulevaisuudentoimisto

@ReworkFI